Zjazdy Chor?gwi - Historia - ZHP Chor?giew Krakowska
ZHP Chorągiew Krakowska, ul. Karmelicka 31, 31-131 Kraków
ostatnie inforamcje
W imieniu 1 Gorlickiej Dru?yny W?drowniczej GROT zapraszamy na Manewry...
1 procent podatku
1% dla ZHP
Tyle wystarczy, by wesprze?
6400 harcerzy w Ma?opolsce!
1 procent podatku
galeria

Zjazdy Chor?gwi

Wyszczeglnienie

Termin

Wybrano komendantem

I Konferencja Wyborcza W?adz 9 VI 1957 r. hm Eugeniusza Fika
II Zjazd Chor?gwi 27-28 II 1960 . r. hm. Juliusza Langnera, pe?ni?cego ju? te obowi?zki
III Zjazd Chor?gwi 15-16 XII 1962 r. phm. Jana Ciastonia,
pe?ni?cego ju? te obowi?zki
IV Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza 19 XII 1965 r. hm. W?adys?awa Pancerza, wcze?niej pe?nomocnika GK ZHP
V Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza 19-20 IV 1969 r. hm. W?adys?awa Pancerza, ponownie
VI Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza 10 III 1974 r. hm. Stanis?awa Ciu??, pe?ni?cego ju? te obowi?zki
VII Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza 29 II - 1 III 1976 r. hm. Stanis?awa Ciu??, ponownie
VIII Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza 11-12 I 1981 r. hm. Danut? Noszk?
IX Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza 13 I 1985 r. hm. Andrzeja Krzyworzek?
X Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza 14 I 1989 r. hm. Andrzeja Krzyworzek?, ponownie
XI Zjazd Chor?gwi 6 IV 1991 r. hm. Jaros?awa Balona, pe?ni?cego ju? te obowi?zki
XII Zjazd Chor?gwi 28 III 1992 r. Rabka hm. Jaros?awa Balona, ponownie
XIII Zjazd Chor?gwi 9 XII 1995 r. hm. Jaros?awa Balona, ponownie
XIV Zjazd Chor?gwi 11 XII 1999 r. hm. Jerzego Klinika
XV Zjazd Sprawozdawczy Chor?gwi 20 IV 2002 r. hm. Andrzeja ?ugaja
XVI Zjazd Chor?gwi 20 III 2004 r. hm. Andrzeja ?ugaja, ponownie
XVII Zjazd Chor?gwi 3 IV 2006 r. hm. Andrzeja ?ugaja, ponownie
XVIII Zjazd Chor?gwi 4 XII 2010 r. hm. Paw?a Grabk?


W?adze Chor?gwi maj? charakter kadencyjny. St?d te? kolejne Zjazdy czy konferencje stanowi? swoiste cezury czasowe, dziel?ce dzieje chor?gwi na mniejsze okresy, co u?atwia analiz? jej funkcjonowania. Rwnocze?nie w tabeli podano wybranych na konferencjach Komendantw, poniewa? osoba Komendanta zawsze wp?ywa?a znacz?co na prac? Chor?gwi, nadaj?c jej pewien niepowtarzalny styl.

Opracowa?: druh hm. Janusz Wojtycza
[Rozmiar: 1931 bajtów][Rozmiar: 1931 bajtów][Rozmiar: 1931 bajtów]
Copyright 2011 by ZHP Chor?giew Krakowska. Designed by Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .
Administracja: Zesp? ds. Internetu Chor?gwi Krakowskiej.
[Rozmiar: 1931 bajtów]
Facebook
Wikipedia
YouTube